Back to All Events

WEBINAR: Kriptovalute in kriptožetoni - računovodski in davčni vidik

ILU_BN_WEBINAR.png

CENA: 79 EUR + DDV

Slovenija bo med prvimi državami, ki bo uredila računovodenje kriptovalut s pojasnilom 1 k SRS 11 - Časovne razmejitve. Pojasnilo ima sicer naslov Računovodsko izkazovanje žetonov začetne ponudbe, vendar pa ureja tako vrednotenje kriptosredstev pri imetnikih, kot tudi 'obveznosti' pri izdajateljih.

Tudi v okviru zbirke MSRP se odvija razprava kako urediti to področje. Davčna obravnava prihodkov in odhodkov povezanih s kriptosredstvi in z njimi povezanih obveznosti, je odvisna od računovodskih rešitev. 

PREDAVATELJICA

silva.png

Silva Koritnik Rakela

V svoji dolgoletni praksi pooblaščene revizorke je sodelovala pri reviziji podjetij s sedežem v Sloveniji, ki so del mednarodnih skupin podjetij. Je strokovnjakinja iz poznavanja MSRP in SRS. Trenutno vso svoje znanje usmerja v ustvarjanje učnih e-gradiv in v predavanja v živo in na spletu.

KOMU JE WEBINAR NAMENJEN

 • računovodjem,

 • davčnim svetovalcem,

 • pravnim svetovalcem,

 • vlagateljem v kriptovalute,

 • izdajateljem kriptožetonovPROGRAM

Kriptovalute in kriptožetoni
računovodski in davčni vidik


Silva Koritnik Rakela

12:00 - 13:30

Računovodski vidik kriptovalut in kriptožetonov

 • Značilnosti kriptovalut osnova za opredelitev gospodarskih kategorij
 • Računovodskih standardi v okviru zbirke MSRP
 • Pojasnilo 1 k SRS 10 – Računovodsko izkazovanje žetonov začetne ponudbe
 • Določanje poštene vrednosti in slabitve – vpliv na davčno osnovo

Uporaba standardov v praksi

 • Zgledi knjiženj poslovnih dogodkov pri izdajatelju ICO
 • Zgledi knjiženj poslovnih dogodkov pri imetniku kriptovalut