Back to All Events

Webinar: Razlike med MSRP in SRS na področju prihodkov in najemov

ILU_BN_WEBINAR.png

Samo za naročnike e-Paketa SRS/MSRP

Zbirka SRS se bo v letu 2019 spremenila na dveh pomembnih področjih - prihodkih iz pogodb s kupci in na področju najemov (lizingov). Čeprav zbirka SRS sledi spremembam zbirke MSRP, pa to ne drži popolnoma. Razlikam bo namenjen webinar, ki ga samo za naročnike e-paketov SRS, MSRP v EU in kombinacija razpisujemo v četrtek 22.11.2018 ob 13.00. Trajal bo 60 minut. Tako bo tudi nekaj časa za odgovore na vprašanja povezana s to temo.

POGLEDALI SI BOMO

  • Predstavitev dveh pripomočkov za uporabnike zbirke SRS:

    • SRS 15 (2019) - Prihodki je nov standard, zato ni nikjer časovnice. Pa vendar SRS (2019) temelji na SRS 15 (2016), kar se lepo vidi v dokumentu, ki smo ga vključili v pripomočke in v katerem lahko vidite primerjalni prikaz obeh standardov.

    • Najemi (lizing) so v zbirki SRS urejeni v več standardih. Zbrali smo vse člene v obstoječi rešitvi in jih primerjali s spremembami v letu 2019. Tudi ta dokument je vključen v pripomočke.

  • Predstavitev razlik na zgledih knjiženj

  • Vprašanja in odgovori

PRIJAVA