Back to All Events

Finance za pravnike: Analiza računovodskih izkazov - modul III.

 • CPU - parkiranje brezplačno Kardeljeva ploščad 27a 1000 Ljubljana (map)

CENA: 280 EUR + DDV

S poslovnim partnerjem Tax-fin-Lex, smo pripravili posebno izobraževanje – Finance za pravnike v treh modulih, ki ga zaradi velikega zanimanja premierno izvajamo v jeseni 2016! Vsak Modul je zaključena celota, več o vsem si preberite na naslednji povezavi.

Uporabniki računovodskih poročil proučujejo poslovanje svojega podjetja ali konkurence oziroma želijo preveriti trdnost kupca ali dobavitelja. Velikokrat se zgodi, da posameznik ne ve točno na kaj bi moral biti pozoren in kako iz letnih poročil pridobiti informacije, ki so pomembne.

Razlike se pojavijo v računovodskih izkazih istega podjetja skozi čas, saj podjetje lahko spremeni uporabljene standarde ali računovodske usmeritve. Prav tako nastane težava pri primerjavi s konkurenco, saj lahko podjetja uporabljajo različne standarde, oziroma iste standarde, vendar različne računovodske usmeritve, ki jih standardi dopuščajo za istovrstna sredstva/obveznosti.

Na tej delavnici bomo predstavili, kako brati računovodske izkaze, jih analizirati in si pomagati z razkritji v letnih poročilih. Opozorili bomo na kaj biti pozoren in kako pridobiti potrebne informacije iz izkazov oziroma pojasnil v letnih poročilih ter kako si lahko prilagodimo izkaze z različnimi računovodskimi usmeritvami tako, da bodo med seboj primerljivi.

KOMU JE IZOBRAŽEVANJE NAMENJENO?

Delavnica je namenjena uporabnikom računovodskih izkazov, ki niso ekonomisti in nimajo globokega finančnega in računovodskega znanja, hkrati pa se pogosto srečujejo z računovodskimi izkazi in morajo na podlagi teh informacij sprejemati odločitve. Predvsem so to pravniki, družbeniki, člani upravnih odborov in nadzornih svetov, vodje prodaj in nabav. Torej osebe, katerih redne zadolžitve niso povezane s pripravo računovodskih izkazov.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • Spoznali boste kako pridobiti glavne informacije iz računovodskih izkazov in jih primerjati skozi čas / med podjetji
 • Spoznali boste vpliv izbranih računovodskih usmeritev in njihov vpliv na izkaze
 • Izvedeli boste kako prilagoditi računovodske izkaze tako, da bodo primerljivi kljub različnim računovodskim usmeritvam
 • Interaktivna komunikacija s predavateljem in odgovori na konkretna vprašanja
 • Predavatelj ima večletne izkušnje pri reviziji in pripravi računovodskih izkazov in letnih poročil

PROGRAM

9.00 – 10.30
Uvod in analiza bilance stanja ter izkaza poslovnega izida

 • Kako brati letno poročilo/računovodske izkaze
 • Računovodski standardi in zakonodajni okvir ter splošne predpostavke
 • Samostojni ali konsolidirani izkazi
 • Analiza bilance stanja
 • Analiza izkaza poslovnega izida

10.30 – 11.00
Odmor s pogostitvijo

11.00 – 12.30
Prilagajanje izkazov

 • Vplivi različnih računovodskih usmeritev na kazalnike
 • Prilagoditev izkazov na iste računovodske usmeritve
 • Normalizacija enkratnih dogodkov

12.30 – 12.45
Krajši odmor

12.45 – 14.15
Denarni tok in dolgoročna stabilnost

 • Analiza denarnega toka ("dobiček je mnenje, denarni tok je dejstvo")
 • Kako zaznati težave z likvidnostjo ali solventnostjo
 • Analiza na primeru slovenskih podjetij

14.15 – 15.00
Teme po izboru udeležencev

KDO BO Z VAMI

Simon Kolenc FCCA, CFA je več kot 10 let delal v mednarodni družbi EY kot pooblaščeni revizor in svetovalec različnim podjetjem v gospodarstvu in finančni industriji, po tem pa še v gospodarstvu kot direktor financ in računovodstva v Prvi osebni zavarovalnici. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani (smer finance) in za svoje diplomsko delo prejel nagrado Banke Slovenije. Pridobil je licenci združenj ACCA in CFA® ter zaključil izobraževanje za pooblaščenega revizorja pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Sedaj svoje izkušnje in znanje uporablja za pomoč ostalim, kot samostojni svetovalec in predavatelj.