Back to All Events

Preizkušeni poznavalec DDPO


CENA: 1.350 EUR + DDV

Brez dobrega poznavanja računovodskih standardov ni možno pravilno sestaviti obračuna davka od dohodkov pravnih oseb. Silva Koritnik Rakela, sodeluje pri izvedbi certificiranega programa: Preizkušeni poznavalec obdavčitve dohodkov pravnih oseb v organizaciji založbe Verlag Dashöfer. V 2. modulu programa bo predstavila ZGD-1, zbirko SRS in MSRP, opozorila na različne metode vrednotenja sredstev in obveznosti. Tudi na odložene davke ne bo pozabila.