PSR

Spremembe na področju računovodskega poročanja v letu 2016

O spremembah sistematike v zbirki SRS ste si že lahko prebrali na mojem blogu. In ker je tema nadvse aktualna, bo o njej še veliko govora. Ta teden sem za bralce Glasnika TFL pripravila 1. del članka o spremembah na področju računovodskega poročanja v letu 2016. Poleg sem priložila še primerjalno tabelo sprememb SRS 2006 in 2016 v eni in drugi zbirki, ki smo jo pripravili v Izobraževalni hiši Cilj.

Preberite si še:
2. del članka
3. del članka
4. del članka

Julij 2015 je pomemben za slovensko računovodsko stroko

Julij 2015 si bo računovodska stroka zapomnila po dveh datumih, ki sta prinesla več sprememb na področju računovodenja. Za seznanitev z že sprejetimi spremembami in pripombe na tiste spremembe, ki so še v javni obravnavi, je še nekaj časa. Uporabljali jih bomo od 1. januarja 2016.

Prvi pomembni datum je 2. 7. 2015, to je dan objave osnutkov SRS 2016 in PSR. Prva zapisana kratica je vsem znana in označuje zbirko Slovenskih računovodskih standardov. Druga kratica je novost in označuje Pravila skrbnega računovodenja (PSR). Ni pa novost njihova vsebina. Nekateri obstoječi standardi, katerih uporaba pri zunanjem poročanju ni obvezna, ne bodo več vključeni v zbirko SRS 2016. Njihova vsebina se bo prenesla v PSR. Več o novi sistematiki računovodskih standardov v prispevku na Find-INFO.

Drugi datum je 13. 7. 2015, dan sprejetja novele ZGD-1I (čeprav bi praviloma morala biti sprejeta prej kot osnutki SRS). V zadnjih trenutkih v novelo ZGD-1I niso bile dodane nobene spremembe zakona, ki bi zahtevale tudi spremembe v osnutkih SRS. Bistvene so spremembe 8. poglavja zakona, predvsem v delu, ki govori o računovodskem poročanju. Temu delu bomo še namenili pozornost.

Če želite spoznati že uveljavljene in še pričakovane spremembe na področju računovodenja za mala in srednja podjetja, si oglejte spodnji posnetek.