slovenski računovodski standardi

Imamo vse kar potrebujete pri dnevnem delu v računovodstvu

Vse strokovne podlage, ki jih bodo računovodje potrebovali v letu 2016 so bile že javno objavljene: Slovenski računovodski standardi v začetku decembra lanskega leta in Enotni kontni okvir prav na Silvestrovo. Januar je prav gotovo mesec, ko ni ravno veliko časa za izobraževanje. S spremembami SRS se boste podrobneje seznanjali še v prihodnjih mesecih – tudi z uporabo našega novega produkta, e-paketa SRS 2016. Nekaterih opravil pa ni možno odložiti...

Številni se že ukvarjate z nastavitvijo kontnega načrta 2016. O kontnem okviru in kontnem načrtu sem pisala tudi v članku SRS 2016 - Kontni okvir in kontni načrt, objavljenem v TFL Glasniku. Na spletni strani Slovenskega inštituta za revizijo je bil 5. 1. 2016 objavljen tudi Priporočeni enotni kontni načrt, katerega uporaba je neobvezna. In kakšne so spremembe?

Da bi vam prihranili čas in branje teksta, ki bi vam razložil kaj se je spremenilo, smo, kot vedno ob pomembnejših spremembah, pripravili primerjalni pregled kontnega načrta. Na svoj računalnik silahko prenesete EXCEL datoteko, v kateri so primerjalno prikazani kontni načrti 2010, 2013 in 2016. 

To vam utegne priti prav, ko boste imeli v rokah bilance iz prejšnjih obdobij. V PDF obliki pa so zbrane samo tiste postavke iz kontnega načrta 2016, ki so se spremenile. Berite in uporabljajte, kakor vam je ljubše.

Naj ob tem opozorimo na avtorske pravice glede kontnega načrta 2016, ki jih ima Slovenski inštitut za revizijo

 

Končana javna obravnava SRS 2016 – tokrat uporabnikom (še kar) prijazna

Javna razprava o Osnutkih slovenskih računovodskih standardov 2016 (SRS 2016) se je 1. oktobra končala. Prišlo je kar nekaj predlogov, ki jih bo morala komisija za računovodske standarde pri Slovenskem inštitutu za revizijo (SIR) proučiti. V skladu s 103. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I) mora Slovenski inštitut za revizijo zaradi uskladitve z določbami tega zakona ministroma, pristojnima za gospodarstvo in finance, v roku treh mesecev od uveljavitve tega zakona v soglasje predložiti spremembo Slovenskih računovodskih standardov.

Časa torej ni veliko. Postopek javne razprave je bil uporabnikom (še kar) prijazen. Na spletni strani SIR so objavljeni čistopisi SRS 2016, do katerih pridete s klikom na prvo povezavo v objavljenem tekstu. Objavljena pa so tudi spremenjena besedila obstoječih standardov, do katerih pridete s klikom na zadnjo povezavo v tekstu. Kar nekaj se nas je v praksi mučilo zgolj z zadnjo varianto, ker ob prvi povezavi ni jasno pisalo, da gre za čistopis. Čeprav sem na pomanjkljivost opozorila, pa ni bila odpravljena.

Tak način predstavitve sprememb lahko samo pozdravimo. Tudi način, kako so predlogi zainteresirane javnosti objavljeni na spletni strani, je korak naprej. Ker sem zelo intenzivno spremljala zadnje spremembe ZGD-1, lahko rečem, da je bila preglednost veliko večja. Z vnaprej predpisanim obrazcem je takoj jasno, kateri člen se obravnava v pripombah. Kar zmrazi me, ko pomislim, koliko delovnih ur strokovna javnost porabi za prebiranje predlogov sprememb v obliki, ki je običajna za slovenski prostor.

V mislih imam takšen zapis (novela ZGD-1I): V prvem odstavku 58. člena se v prvem stavku za besedo »prvega« doda besedilo »in sedmega«. Pri tem pa oseba, ki bere predlog, sploh ne ve, o čem člen govori, in mora imeti nujno pred seboj trenutno veljaven zakon. Nato mora poiskati prvi stavek. Tokrat ima še srečo, kajti lahko bi bil peti stavek. Potem je treba najti navedeno besedo. Na enak način odgovarja tudi zainteresirana javnost. V primeru ZGD-1 zgolj z odpiranjem poslanih pripomb (eno po eno) lahko pridemo do vsebine.

Sodobne tehnologije pa ponujajo več možnosti, kot jih je bilo uporabljenih v primeru javne razprave o SRS 2016. Zakaj ne bi mogli uporabniki komentirati vsak člen neposredno in bi tako vsakdo, ki želi dati predlog, takoj videl, kaj je zapisal nekdo pred njim. In ne samo to. Lahko bi se razvil komentar o zapisanem. Če znanja o tem ni pri informatikih, ki so na plačilnih seznamih davkoplačevalcev, pa je gotovo to znanje v zasebnih podjetjih. Država naj naroči storitve pri teh. Davkoplačevalci bomo zadovoljni.

Spremembe na področju računovodskega poročanja v letu 2016

O spremembah sistematike v zbirki SRS ste si že lahko prebrali na mojem blogu. In ker je tema nadvse aktualna, bo o njej še veliko govora. Ta teden sem za bralce Glasnika TFL pripravila 1. del članka o spremembah na področju računovodskega poročanja v letu 2016. Poleg sem priložila še primerjalno tabelo sprememb SRS 2006 in 2016 v eni in drugi zbirki, ki smo jo pripravili v Izobraževalni hiši Cilj.

Preberite si še:
2. del članka
3. del članka
4. del članka