Back to All Events

Mentorski program: od osnov knjiženj do priprave izkazov


 • Obrtna zbornica Domžale Šaranovičeva 21a 1230 Domžale (map)

MENTORSKI PROGRAM

OSNOVE KNJIGOVODSTVA

CENA: 560 EUR + DDV

Cena vključuje štiri srečanja v živo in enoletno uporabo e-učilnice. Ta cena vključuje tudi posodobitve gradiva zaradi sprememb ZGD-1 in SRS od 1. 1. 2016 naprej. Za tiste, ki imajo promocijsko kodo, je cena samo 410 EUR + DDV. 

KDO BO Z VAMI

Mentorica bo Silva Koritnik Rakela, ki je tudi avtorica gradiva. Ker je cilj programa usposobiti udeležence za uporabo zakonodaje, bo z vami tudi portal FinD-INFO.

KOMU JE PROGRAM NAMENJEN

Program vključuje osnove, zato ste vabljeni tako popolni začetniki v stroki kot tudi tisti, ki bi svoje praktično znanje želeli dopolniti. Izobraževanje bo mogoče nadaljevati na zahtevnejši stopnji. Program še posebej priporočamo računovodskim servisom, saj tako lahko hitro uvedejo v delo nove sodelavce ali pa preverijo raven znanja pri zaposlenih. 

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • Največ 15 udeležencev v skupini, kar omogoča individualni pristop
 • Enoletni dostop do e-gradiva z vsemi posodobitvami zaradi zakonskih sprememb
 • Učni forum za razpravo – v prvih šestih tednih programa vsak dan odgovori    mentorice
 • Učni testi s povratno informacijo in zaključni test za pridobitev potrdila
 • Prvih 12 tednov brezplačni dostop do portala FinD-INFO

POTEK PROGRAMA

Pripravili smo kombinirani mentorski program, ki poteka v klasični učilnici in vzporedno v e-učilnici. Fizična navzočnost udeležencev v klasični učilnici je potrebna le v prvih dveh tednih, na štirih srečanjih, ki trajajo po štiri ure.

1. SREČANJE

5.10.2015, 12:30-15:45

BILANČNO PRAVO IN OSNOVE KNJIŽENJA

 • Bilančno pravo - davki
 • Računovodski izkazi
 • Kontni okvir in kontni načrt
 • Računovodska enačba


2. SREČANJE


8.10.2015, 12:30-15:45


OBRAVNAVA GOSPODARSKIH KATEGORIJ
 • Bilanca stanja-dolgoročna sredstva

 • Bilanca stanja-kratkoročna sredstva

 • Bilanca stanja-pasiva

 • Izkaz poslovnega izida3. SREČANJE

13.10.2015, 12:30-15:45

ZGLEDI KNJIŽENJ IN POVEZAVA S SRS (I. del)

 • Ustanovitev podjetja
 • Opredmetena in neopredmetena sredstva
 • Zaloge
 • Terjatve in časovne razmejitve

4. SREČANJE

15.10.2015, 12:30-15:45

ZGLEDI KNJIŽENJ IN POVEZAVA S SRS (II.del)

 • Rezervacije, dotacije, subvencije
 • Finančne obveznosti
 • Obveznosti iz poslovanja
 • Davek od dobička

Na prvih dveh srečanjih bomo spoznali toliko teorije, kot je nujno za začetnike. Program se bo po vsakem srečanju vsebinsko dopolnjeval z gradivom iz klasične učilnice in s testi za utrjevanje znanja. Po tretjem in četrtem srečanju bodo v gradivo vključene vse rešitve knjiženj iz klasične učilnice in dodatne vaje (delovni zvezki z rešitvami).

Nadaljnji štirje tedni so namenjeni utrjevanju znanja. V tem obdobju bodo na voljo delovni zvezki, ki bodo vsebovali po 13 poslovnih dogodkov z rešitvami. Mentorica bo v tem obdobju vsak dan spremljala aktivnosti v e-učilnici.

Po šestih tednih programa bodo udeleženci lahko pristopili k zaključnemu testu in pridobili potrdilo o opravljenem preizkusu znanja. E-učilnica bo delovala še eno leto in tudi omogočala dostop do mentorice.

 

NAZAJ NA SEZNAM

Earlier Event: October 1
Preizkušeni poznavalec DDPO
Later Event: October 16
Računovodstvo za pravnike