Back to All Events

Preizkušeni poznavalec DDPO


CENA: 1.150 EUR + DDV

Brez dobrega poznavanja računovodskih standardov ni možno pravilno sestaviti obračuna davka od dohodkov pravnih oseb. Silva Koritnik Rakela, kot članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, sodeluje pri izvedbi certificiranega programa: Preizkušeni poznavalec obdavčitve dohodkov pravnih oseb v organizaciji založbe Verlag Dashöfer. V 3. modulu programa bo predstavila zbirko SRS in MSRP, opozorila na različne metode vrednotenja sredstev in obveznosti. Tudi na odložene davke ne bo pozabila.