Back to All Events

Novela ZGD-1I in vpliv na računovodenje

CENA: 190 EUR + DDV

Predstavili vam bomo najpomembnejše novosti novele ZGD-1I, ki se nanašajo tako na ustanavljanje gospodarskih družb, kot tudi na pridobivanje poslovnih deležev, pooblastila in ravnanja zastopnikov, ter na odnose med povezanimi družbami. 

Podrobneje vam bomo predstavili tudi vpliv novele ZGD - 1I na računovodenje, ki je posledica prenosa t.i. nove računovodske direktive v nacionalno zakonodajo (Direktiva 2013/34/EU). Nekatere spremembe so samo prenesene v nacionalni pravni red, pri nekaterih pa so države članice imele možnost izbire. Posledično se bodo spremenili tudi SRS. Pa tudi kakšen popravek v ZDDPO-2 bo verjetno potreben. Na seminarju bomo predstavili izhodišča za osnutek SRS 2016, ki je v javni obravnavi.

 

Earlier Event: August 28
Računovodstvo za pravnike
Later Event: October 1
Preizkušeni poznavalec DDPO