Back to All Events

BREZPLAČEN webinar: SRS 2016 - Kaj je nujno vedeti še pred dopustom?

CENA: BREZPLAČNO

V letu 2016 morate biti računovodski strokovnjaki pozorni na številne spremembe, ki vplivajo na delo v računovodstvih – predvsem na spremenjeno zbirko Slovenskih računovodskih standardov (SRS 2016) in novelo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Med njimi so spremembe 8. poglavja ZGD-1, ki ureja računovodsko poročanje in bi ga računovodje morali sedaj že dobro poznati.

Letošnje spremembe pa zahtevajo kar nekaj pomembnih odločitev. Med drugim boste nekateri računovodje obremenjeni s pripravo medletnega poročila – še pred dopustom. Na katere naloge ne smete pozabiti, če želite mirno dopustovati?

V praksi se že pojavljajo številna vprašanja, na katera bomo odgovorili na webinarju, ki ga bomo izvajali s poslovnim partnerjem PRONET iz Kranja, 30. 6. 2016 ob 10:00. Webinar bo trajal 1 uro. Vsebine bomo obravnavali skozi praktične primere in jasne prikaze.

Kaj boste izvedeli?

PREHOD NA SRS 2016 NA ZGLEDU

Temeljnica za knjiženje
Zgled pojasnil k računovodskim izkazom
Poročanje AJPES

SPREMEMBE SRS 2016 NA ZGLEDIH – TUDI DAVČNI VIDIK

Dobro ime – amortizacija ali slabitev
Revalorizacija zgradb in zemljišč
       Knjiženje in vpliv na izkaze
       Povečanje kapitala iz revalorizacijskih rezerv
Finančne naložbe v družbe v skupini
Naložbene nepremičnine

POGOSTA VPRAŠANJA V PRAKSI NA ZGLEDIH

Rezervacije za pokojnine
Neizkoriščeni dopusti
Vprašanja po vaši izbiri