Back to All Events

WEBINAR: Prehod na SRS - kaj je res treba vedeti

CENA: BREZPLAČNO 

Webinar je zaprtega tipa in dostopen samo naročnikom računovodskega portala DaRa, založbe Verlag Dashöfer.

Prehod na SRS 2016 – kaj je res treba vedeti

Pred odhodom na dopust, bo kar nekaj računovodij moralo sestaviti medletno poročilo. In v praksi se tako porajajo že številna vprašanja. Nanje bomo odgovorili v spletnem seminarju Prehod na SRS 2016 – kaj je res treba vedeti in to na način, ki ste ga računovodje vajeni - na zgledih knjiženja.

KDO BO Z VAMI

Seminar bo izvedla Silva Koritnik Rakela, predavateljica in avtorica učnih gradiv iz družbe Izobraževalna hiša Cilj, d.o.o.

Svojo poklicno kariero je začela na področju informatike kot organizatorka za področje računovodstva v večjih poslovnih sistemih v Sloveniji. Do leta 2010 je kot pooblaščena revizorka sodelovala pri revizijah računovodskih izkazov v okviru mednarodnih revizijskih družb. Je avtorica strokovnih prispevkov za različne publikacije, med drugim Praktični vodič po računovodstvu, ki ga izdaja založba Verlag Dashöfer. Njeno osebno poslanstvo je mentorstvo mlajšim kolegom na poti do računovodskega strokovnjaka z uporabo sodobnih tehnologij združenih z klasičnim načinom izobraževanja v okviru Izobraževalne hiše Cilj, d.o.o.

PROGRAM

 • Prehod na SRS 2016 na zgledu
  Temeljnica za knjiženje
  Zgled pojasnil k računovodskim izkazom
  Poročanje AJPES
   
 • Spremembe SRS 2016 na zgledih – tudi davčni vidik
  Dobro ime - amortizacija ali slabitev
  Revalorizacija zgradb in zemljišč
          Knjiženje in vpliv na izkaze
          Povečanje kapitala iz revalorizacijskih rezerv
  Finančne naložbe v družbe v skupini
  Naložbene nepremičnine
   
 • Pogosta vprašanja v praksi na zgledih
  Rezervacije za pokojnine
  Neizkoriščeni dopusti
  Vprašanja po vaši izbiri