Back to All Events

Seminar novosti SRS 2016, ZGD-1 in davki

  • GZS Dimičeva 13 1000 Ljubljana (map)

CENA: 190 EUR + DDV

S 1.1.2016 bomo uporabljali precej prenovljeno zbirko SRS 2016 ter prenovljeno 8. poglavje ZGD-1, ki obravnava računovodsko poročanje.

KDO BO Z VAMI

Seminar bo izvedla Silva Koritnik Rakela, predavateljica in avtorica učnih gradiv iz družbe Izobraževalna hiša Cilj, d.o.o. v sodelovanju z družbo Tax-Fin-Lex d.o.o.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN

Obstoječim uporabnikom zbirke SRS, ki želijo na zgledih spoznati spremembe. Učinke ob prehodu na SRS 2016 bo potrebno razkriti že v letnem poročilu za leto 2015.

Vsebina je primerna tudi za vse, ki niso v funkciji računovodij, morajo pa poznati spremembe oziroma njihov vpliv na poslovni izid podjetij, na družbenike in tudi na poslovodstva.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

Praktični prikaz prehoda na SRS 2016 na zgledih
Zgledi knjiženj za izbrane spremembe
Obravnava sprememb tudi z davčnega vidika
Čistopis vseh spremenjenih členov ZGD-1 (PDF datoteka)
Vsebina priloge s pojasnili kot jo zahteva ZGD-1 (PDF datoteka)

PROGRAM

9.00 – 10.30
SPREMEMBE ZGD-1l

Velikostna merila za razvrstitev družb
Splošna pravila merjenja gospodarskih kategorij
Poseben režim poročanja za mikro in majhne družbe
Poročanje srednjih in velikih družb
Nov izračun bilančnega dobička

10.30 – 11.00
ODMOR s prigrizkom in kavico

11.00 – 12.30
SRS 2016

Sistematike SRS 2016 v primerjavi s SRS 2006
Spremembe po posameznih kategorijah
Ureditev prehoda na SRS 2016 – zgled
Davčna obravnava prehoda na SRS 2016

12.30 – 13.00
PREDSTAVITEV E-PAKETA SRS 2016 in portala Tax-Fin-Lex

V kolikor naročite e-paket SRS 2016 v roku 3 delovnih dni po seminarju, je seminar za vas brezplačen!