Back to All Events

Davčno-računovodske novosti v letu 2016 - Maribor

CENA 190,00 EUR + DDV

Leto 2016 nam je prineslo obilo sprememb in novosti na področju davkov in računovodstva. Za podrobno predstavitev in seznanitev sprememb bodo na tokratnem seminarju z vami kar štirje predavatelji: Simona Štravs, Aleksandra Heinzer, Silva Koritnik Rakela in mag. Dejan Petkovič.

KOMU JE NAMENJEN

Seminar je namenjen računovodjem, finančno-računovodskim delavcem, vodjem FRS in računovodskih servisov ter vsem, ki jih zanimajo ključne spremembe in novosti na davčnem in računovodskem področju v letu 2016.

IZ PROGRAMA SEMINARJA

1. SRS 2016 in ZGD-1I – novosti od 1.1.2016 dalje
Silva Koritnik Rakela, Izobraževalna hiša Cilj, d.o.o.

2. Odprava administrativnih ovir po novem ZDavP-u – pričakovane poenostavitve v letu 2016
Simona Štravs, Deps Consulting d.o.o., predsednica ZDSS

3. Dobri primeri reševanja DDV dilem v letu 2016 - predstavitev portala "DDV asistenca"
Kristina Suhadolnik, urednica portala DDV asistenca

4. Spremembe ZPIZ-2 in davčne novosti v 2016 (ZDDPO-2, ZUJF, Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah)
mag. Dejan Petkovič, Abeceda svetovanje, d.o.o., ZDSS

5. Storitve, opravljene na nepremičnini, ki se nahaja v tujini (kateri kriteriji so nam lahko v pomoč)
Aleksandra Heinzer, Pakta svetovanje d.o.o.

POTEK SEMINARJA

08.30 - 09.00 Dobrodošlica ob jutranji kavi
09.00 - 10.00 Predavanje I. del
10.00 - 11.00 Predavanje II. del
11.00 - 11.15 Predstavitev portala DDV asistenca
11.15 - 12.00 Odmor za kosilo in priložnost za druženje
12.00 - 13.00 Predavanje III. del
13.00 - 14.00 Predavanje IV. del