Back to All Events

1. dnevi davkov, računovodstva in poslovnih informacij za pravnike


  • Grand Hotel Union Miklošičeva cesta 1 Ljubljana (map)

CENA: 320 EUR + DDV

Z velikim zadovoljstvom vas vabimo na 1. dneve davkov, računovodstva in poslovnih informacij v organizaciji družbe IUS SOFTWARE (GV Založba). Moderatorka in predavateljica Silva Koritnik Rakela bo skupaj z drugimi predavatelji predstavila za pravnike vedno aktualno temo – poslovne kombinacije. Na delavnicah, kjer pravnike seznanjamo z osnovami računovodenja, se pojavlja vse več vprašanj o ekonomski vsebini tovrstnih transakcij: o vrednotenju podjetij, o vrednotenju posameznih sredstev, o davčni obravnavi lastnikov podjetij in ne nazadnje o evidentiranju transakcij v poslovnih knjigah. Odgovore nanje boste dobili 4. in 5. februarja 2016 v Ljubljani.

O SEMINARJU

1 Preoblikovanje družb in davčne posledice
• Po pravni opredelitvi posla nujna še davčna opredelitev
• Nekatere transakcije so davčno nevtralne

2 Ocenjevalci vrednosti podjetij v različnih postopkih
• Prostovoljne in zakonsko zahtevane cenitve za namene prodaje, združitev in oddelitev
• Ocenjevanja za davčne namene
• Insolvenčni postopki in vloga ocenjevalca

3 Računovodenje in revizija, vključno z zadnjimi spremembami ZGD-1I
• Računovodenje vključuje ocene po pošteni vrednosti
• V letnih poročilih (skoraj) vse  informacije o preoblikovanjih
• Spremembe v letu 2016

4 Davčne blagajne in Zakon o davčnem potrjevanju računov
• Vzroki uvedbe davčnih blagajn kot ukrep proti sivi ekonomiji
• Postopkovni pregled uvajanja davčnih blagajn v praksi
• Uvedba in izvajanje aplikacije

5 Podatki o poslovnih subjektih in njihova uporabnost v praksi
• Prava informacija na pravem mestu je ključ do poslovnega uspeha
• Brezplačne in plačljive informacije iz domačih in tujih registrov
• Pregled informacij in podatkov AJPES

PROGRAM

četrtek, 4. februar 2016

10.00–10.15 otvoritev 
10.15 –17.30 Poslovna prestrukturiranja s pravnega, računovodskega in davčnega vidika

ZGD-1I in SRS 2016
Silva Koritnik Rakela

• Spremenjena sistematika SRS 2016
• Izbrane spremembe in njihov vpliv na družbenike in družbe

Pravna opredelitev preoblikovanja družb in davki
Nina Orehek Ručigaj

• Splošno o statusnih preoblikovanjih
• Zakonske možnosti za pravno statusno preoblikovanje
• Davčne implikacije preoblikovanja

Vloga ocenjevalca vrednosti podjetij v različnih transakcijah in postopkih
Marija Dolmovič Cerjak
 
• Ocenjevanje za različne namene
• Cenitve v kontekstu davčne zakonodaje
• Vloga ocenjevalca po ZFPPIPP

Vloga računovodje in revizorja pri poslovnih preoblikovanjih  
Silva Koritnik Rakela

• Računovodski vidik vrednotenja sredstev in obveznosti po ‘pošteni’ vrednosti
• Razkritja o transakcijah v letnih poročilih – praviloma premalo
• Revizorjeva vloga v skladu z ZGD-1 in ZFPPIPP

petek, 5. februar 2016

9.00–14.00 Podjetništvo, poslovnost in transparentnost  

Podjetništvo in (ne)poslovnost
Z novelo ZGD-1I do novih omejitev pri ustanavljanju družb, spremembe računovodskega poročanja in upravljanja    
mag. Mojca Kunšek

• Vzroki in implementacija omejitev pri ustanavljanju gospodarskih družb v prihodnje
• (Staro)nova korporacijska in računovodska načela ter posledice prenosa računovodske direktive za različne vrste poslovnih subjektov

Implementacija Zakona o davčnem potrjevanju računov
Sebastijan Prepadnik

• Obveznosti davčnih zavezancev po zakonu o potrjevanju računov
• Aktivnosti FURS pri implementaciji zakona v prakso
• Predstavitev aplikacij, ki jih bodo davčni zavezanci uporabljali v prihodnje

Transparentnost in podjetnost
Podjetniški vidik uporabne moči poslovnih informacij
mag. Teja Batagelj

• Dostopnost do podatkov o poslovnih subjektih v registrih doma in v tujini – pravni in uporabniški vidik